Job List

Expire date: 2019-06-26
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Sơ chế và chế biến các loại thực phẩm; 2. Phụ setup, decor, ra món…

Online Booking

Check-in Date

Nights

Adults

Children

0 Comments

Leave your reply